“Amplitie als de basis voor aantrekkelijk werkgeverschap in 2022”

Dit jaar heb ik geen top 10 van arbeidsmarkt trends, maar slechts 1 woord die de basis is voor goed werkgeverschap en succes op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. 

Tromgeroffel… AMPLITIE. Indien je dit woord herkent kan ik je zeggen dat je al met 2 – 0 voorstaat op andere werkgevers. Indien dit woord nieuw voor je is, dan is er nog een wereld voor je te winnen en in die wereld neem ik je graag via dit artikel mee.

Wat is amplitie

Laten we beginnen bij het begin en dat is de herkomst van het woord amplitie. Het is afkomstig van het Latijnse amplio wat “versterken” betekent. Waarbij je versterken ook kan lezen als vergroten, verbeteren, vermeerderen. Amplitie is het kernbegrip vanuit de positieve psychologie waarbij we ons richten op het bevorderen in plaats van voorkomen of herstellen. Binnen organisaties passen we dit toe op het menselijk kapitaal dus op alle medewerkers. Met deze achtergrondinformatie komen we tot deze definitie:

“Amplitie is het versterken van het welzijn en functioneren van alle medewerkers”.

De wereld verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt en de houding van medewerkers. Ik spreek altijd over het VUCA tijdperk: een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, onzekerheid, complexiteit en vaagheden. Deze onvoorspelbaarheid maakt dat flexibiliteit en wendbaarheid tegenwoordig kernbegrippen zijn van succesvolle organisaties. Bovendien wordt werk door de medewerker steeds minder gezien als plicht en steeds meer als een activiteit die betekenis en kleur geeft aan het leven. En zoveel mensen, zoveel behoeften. De ‘kleur’ is dus voor iedereen anders. Het is meer dan ooit cruciaal om écht met je mensen in gesprek te gaan en blijven. Het gaat om beweegmotieven (om in te zetten op recruitment), maar vooral ook om groeibehoeften (om in te zetten op behoud). Het ‘wat’ van het werk is steeds minder interessant. Vooral het ‘waarom’ en het ‘hoe’ is van grote betekenis.

“Amplitie is het versterken van het welzijn en functioneren van alle medewerkers”.

Het menselijke kapitaal

Voor 2022 is het belangrijker dan ooit dat bij werkgevers de focus ligt op het menselijke kapitaal. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk nemen dan ook een steeds centralere positie in bij organisatiedoelstellingen. En gelukkig maar, want dit zijn geen thema’s waarop je een externe interventie inkoopt of eenmaal per jaar een themaweek voor organiseert. Succesvolle organisaties snappen dat dit vraagt om een duurzame aanpak die verweven is met het DNA en de bedrijfscultuur. Daarom is het cruciaal om nu amplitief te leren denken, werven en werken. Op basis van het amplitie model ligt de focus op 4 pijlers: gezondheid, werkinrichting, bevlogenheid en talentmanagement.

Succes behalen dankzij amplitie

Om je nog meer inzicht te geven in deze pijlers heb ik amplitie-expert Yrenee Koen gevraagd om 3 voorbeelden van amplitieve interventies te delen die succesvol zijn ingezet bij organisaties.

N

Het voeren van blijfgesprekken. In de gesprekscyclus is opgenomen om met medewerkers te bespreken waarom zij nog werken bij de organisatie. Dit triggert na te denken over voldoening, ontwikkeling en geeft inspiratie voor de betekenis van goed werkgeverschap.

N

Werven op basis van talentprofielen in plaats van functieprofielen. Beschrijf wat de beoogde resultaten zijn, maar laat een sollicitant zelf benoemen welke persoonlijkheidskenmerken en talenten hij of zij zal inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de beoogde resultaten.

N

Positieve communicatie. Geen verzuimbeleid, maar een gezondheidsbeleid. Geen werkdrukplan maar een werkenergieplan. Geen vergrijzing, maar verzilvering. Alles wat je aandacht geeft groeit.

Met dit artikel heb ik je een eerste gedachtegoed over goed werkgeverschap en amplitie gegeven. Word je hier blij van en wil je meer leren over positieve organisatiepsychologie? Volg de online masterclass of volg de opleiding tot amplitiedeskundige.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

5 tips om je levensenergie te vergroten

Levensenergie:  Je kent ze wel van die mensen die altijd positief zijn, bevlogen met nieuwe ideeën komen en zelfs uit een tegenslag hun inspiratie halen. Dat zijn voor mij mensen die vol levensenergie zitten! En is dat nu aangeboren, afhankelijk van hun omgeving of in...

Lees meer